Home Mapa strony Kontakt

Ogloszenie o rozeznaniu cenowym na budowe Centrum Aktywnosci Wiejskiej KOCIOLKI

Stowarzyszenie KOCIOŁKI, z siedzibą w Sarbce 2; 64-700 Czarnków (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej - KOCIOŁKI”, nr umowy dofinansowania 00029-6523.2-SW1510045/18, na budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI.

 
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego I Rybackiego w ramach Programu operacyjnego Rybactwo I Morze na lata 2014-2020.
 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania cenowego rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2015r. Poz.2164
Z późn.zm.).

Pliki do pobrania: