Home Mapa strony Kontakt

Rozpoczynamy działalność

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.10.2014 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000529020.

Tym samym możemy rozpocząć swoją działalność.