Home Mapa strony Kontakt

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Marcin Waśko - Prezes Zarządu

Michał Krzysztofik - Wiceprezes Zarządu

Wiesław Maszewski - Wiceprezes Zarządu

Piotr Sinoradzki - Członek Zarządu 

Dobrochna Cieślik - Członek Zarząu
 

ORGAN NADZORU - KOMISJA REWIZYJNA

Katarzyna Fąka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Włodzimierz Królski - Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Ziedler - Członek Komisji Rewizyjnej